Juno Beach

De 3e Canadese Divisie van Graye landde in Saint-Aubin. De Canadezen moesten de kustverdediging veroveren in de sector Courseulles-Bernières en daarna oprukken naar het achterland om aan te sluiten bij de Britse troepen van Gold en Sword. Na zware verliezen op het strand (50% van de slachtoffers viel in het eerste uur van de aanval), had de 3e Divisie zijn sector aan de kust bevrijd en werd het radarstation van Douvres-la-Délivrande omsingeld. De dorpen in het achterland werden meteen veroverd: Reviers, Saint-Croix, Bény. Van de vijf landingszones is dit de sector waar de geallieerden op D-Day bij het vallen van de avond het verst opgerukt waren. De Canadezen moesten echter nog een hele maand vechten om de RN13, Carpiquet en Caen in te nemen.