Vrana Lake Nature Park is een van de 11 natuurparken in Kroatië en omvat Vrana Lake heeft een oppervlakte van 57 km2. 

Vrana Lake is het grootste natuurlijke meer in Kroatië. 

Het park heeft tot nu toe ongeveer 235 vogelsoorten geregistreerd , waarvan 102 broedende vogels (voornamelijk watervogels), de rest zijn trekvogels. In de herfst zijn er tussen de 20.000 en 200.000 vogels.  Er is ook een schat aan visssoorten . De dominantie van het park is het mooie vogelreservaat , en het ongerepte natuurlijke habitat van de watervogels , de zeldzame wetland (stilstaand water) , hoge biodiversiteit, is van opmerkelijke wetenschappelijke en ecologische waarde. Zoals reeds vernoemd zijn de waardevolle habitats in het park de laagland wetlands, rietvelden, naaldbomen , struiken en kleine botten en droge graslanden.  Binnen het gebied zijn er 148 soorten planten, waarvan een aantal wordt gedomineerd door zaad planten . 

De grootste en meest voorkomende soorten amfibieën in het park is de moeras kikker. Het park wordt ook bewoond door 19 soorten reptielen welke wettelijk  beschermd zijn. De gewone moerasschildpad en de Griekse landschildpad (Testudo hermanni) zijn de meest voorkomende. Ook hagedissen kan men er spotten zoals slagen en andere reptielen. Alle soorten spinnen (grote, kleine) kan men tegenkomen,sommige zijn giftig.